Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Concurs Facebook 10 bilete Egipt

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK

 

Holiday Office te trimite in EGIPT!

 

ORGANIZAT IN PERIOADA 13.11 – 27.11.2023 SECŢIUNEA I  ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1. Organizatorul Concursului “Holiday Office te trimite in EGIPT!”, denumită în continuare “Promoter”, în beneficiul Holiday Office SRL, cu sediul social în: București, RO, Reg. com.:, desfășurând activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigătorilor și înmânarea premiilor, denumită în cele ce urmează „Organizator”.

 

2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

 

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută şi informarea inițială, acestea fiind făcute publice cu cel puțin 48 de ore înaintea intrării în vigoare.

 

SECŢIUNEA II – TEMEIUL LEGAL

 

1.  Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

 

SECŢIUNEA III LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

 

1. Concursul este organizat și se desfășoară in mediul online, pe pagina oficială de Instagram Holiday Office.

 

2. Concursul va începe pe data de 13.11.2023, și va dura până pe 27.11.2023. denumită în continuare “Perioada de desfășurare a Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

 

SECŢIUNEA IV DREPTUL DE PARTICIPARE

 

1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanți”).

 

 

2. Nu pot participa la acest concurs rudele până la gradul III inclusiv ai Organizatorului, nici angajați ai companiilor colaboratoare.

 

3. Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA V - REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului pe site-ul organizatorului la adresa: www.holidayoffice.ro

 

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate  mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate și completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

 

3. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

 

4. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

 

SECŢIUNEA VI MODALITATEA DE FUNCTIONARE A CONCURSULUI

 

1.      Modalitatea de funcționare a concursului este:

-        Da FOLLOW paginii noastre de Instagram atât tu cât și prietenul cu care vrei să pleci în  EGIPT!

-        Da TAG persoanei cu care dorești să pleci în EGIPT

 

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.

 

3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica fiecare situatie a fiecarui concurent, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

 

4. Câstigătorii va  alesi prin extragere prin intermediul siteului random.org și anunțati pe data de 27.11.2023 pe Instagram si contactati individual prin mesaj privat prin intermediul platformei Instagram. Extragerea ca fi inregistrata si postata ulterior pentru a preveni potentiale neclaritati.

 

SECŢIUNEA VII PREMIILE

 

1. Ȋn cadrul acestui Concurs se acorda, prin tragere la sorți, un număr total de 10 bilete de avion dus-intors cu plecare din Bucuresti in destinatia HURGHADA pentru decembrie (valabile pentru plecarile din 8 SAU 15 Decembrie )  Premiul nu include cazari sau alte servicii ce nu au fost mentionate in acest regulament.

 

2.  Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

 

3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

 

4. Refuzul de a primi premiul trebuie  fie expres exprimat în termen de maxim 3 ore de la data la care Organizatorul l- a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

 

5. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu  neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită  intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs.

 

SECŢIUNEA VIII TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

1. Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de catre Organizator și va fi înregistrată.

 

2. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

 

3. Vor fi extrasi 10 câştigători şi 10 rezerve. Concret, pe data de 27.11.2023, se va face o extragere pe site-ul Radom.org iar primele 10 persoane extrase din lista vor reprezenta castigatorii, urmatorii 2 din lista reprezentand cele 10 rezerve in ordinea cosecutiva din lista. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela rezerva câştigătorului respectiv, şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru rezerva şi nu se finalizează corect validarea nici pentru rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

 

SECŢIUNEA IX ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

 

1. Anunțarea câștigătorilor

 

1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face pe 27.11.2023, ora 16:00, conform sectiunii 6 de mai sus.

 

1.2.  Câştigatorul va fi contactat de organizator prin mesaj privat pe pagina de Instagram in vederea acordarii premiului.

 

1.3.  Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

 

1.4.  Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

 

1.5.  În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

 

2. Acordarea premiilor

 

2.1.  Documentele legate de premiu vor fi transmise prin email sau posta catre castigator sau prin mesaj privat.

 

2.2.  Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

 

SECȚIUNEA X TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

1. Organizatorul Concursului nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

 

2. Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile

constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECŢIUNEA XI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoastrerea continutului regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).

 

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu GDPR privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul GDPR, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

 

1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului, acesta va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

 

2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod

gratuit:

 

(i)  dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

 

(ii)  dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

 

(iii)  realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea  lezat. Astfel, organizatoul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor GDPR.

 

3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

 

Pentru toti participantii: numele si prenumele din actul de identitate, domiciliul, numarul de telefon mobil; adresa de e-mail. Acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: realizarea obiectului contractului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse in baza de date a organizatorului prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

 

Prin inscrierea la aceasta campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA XII LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

 

  imposibilitatea unui participant la campanie de a intra in posesia Premiului castigat ori de a il folosi conform condiţiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa Organizatorului;

 

  orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

 

  imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

 

SECŢIUNEA XIII FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate  prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

SECŢIUNEA XIV LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (office@holidayoffice.ro) in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

SECŢIUNEA XV ALTE CLAUZE

 

Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

 

Orice modificare a prezentului regulament se considera comunicata participantilor la Campanie prin publicarea pe site-ul www.holidayoffice.ro.